احضار یک فعال مدنی

دوشنبه  ۲۹ تیر سید محمد ابراهیمی فعال مدنی به اتهام ارسال گزارش مجروحان و مصدومان حمله ماموران به بند ۳۵۰ زندان اوین و ارتباط با احمد شهید گزارشگر ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور ایران به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه احضار شد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.