کارگران پیمانکاری رجاء معوقات مزدی دارند

دستمزد فروردین و اردیبهشت حدود چند صد نفر از کارگران پیمانکاری رجاء پرداخت نشده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، جمعی از کارگران پیمانکاری رجاء  از مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.

از قرار معلوم دستمزد فروردین و اسفند چند صد نفر از کارگران رجاء که طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری مختلف هستند، هنوز پرداخت نشده است و تعدادی از این کارگران پیمانکاری نیز از سال گذشته مطالبات مزدی پرداخت نشده مانند حق سنوات و مزایا دارند.

به گفته کارگران، با تعدادی از پرسنل از جمله کارگران مولد بخار در سال جاری تمدید قرارداد انجام نشده است و تعدیل های کارگران پیمانکاری رجاء همچنان ادامه دارد.

در همین رابطه، «رامیز قلی نژاد»، مدیر روابط عمومی شرکت حمل و نقل ریلی رجاء ضمن تایید عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران پیمانکاری گفت: دستمزد  فروردین و اردیبهشت حدود سیصد نفر از کارگران فنی رجاء هنوز پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: این هفته خبرهای خوشی در راه است و مطالبات مزدی کارگران تا آخر هفته پرداخت خواهد شد.

قلی‌نژاد در ارتباط با تعدیل کارگران پیمانکاری گفت: شرکت رجا در مقام کارفرمای اصلی با پرسنل قرارداد نمی بندد، و در عمل این پیمانکاران هستند که از یکسو طرف قرارداد کارفرمای اصلی هستند و از سوی دیگر با کارگران قرارداد می‌بندند. وقتی مهلت قرارداد با شرکت های پیمانکاری تمام می شود، راه آهن هیچ تعهدی نسبت به کارگران آن شرکت ندارد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.