صدورحکم ۴۴۴ ضربه شلاق برای وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار ساوجی

از ســوی دادگستری ســاوه، حکم ۴۴۴ ضربه شلاق برای وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار ساوجی صادر شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه عطر یاس، محمد رضا فتحــی وبلاگنویس و روزنامه نگار منتقد ساوه ای که به اتهام “نشر اکاذیب” و “تشویش اذهان عمومی” در تابستان ٩٣بازداشــت، زندانی و منزلش بازرسی شــده بود، به تحمل ۶ فقره ٧۴ تایی ضربات شلاق و مجموعا ۴۴۴ ضربه محکوم شده است.

شاکیان این پرونده سه تن از مدیران محلی هســتند.

محمدرضا فتحی در متن اعتراض ٩ صفحه ای خود به حکم دادگاه این اتهــام را رد کرده و گفته نوشــته‌هایش در راســتای «دفاع از حقوق جامعه و کارشناســی مســائل اجتماعی و دفاع از بیت المال» بوده است.

شــایان ذکر اســت در این حکم تصریح گردیده که مشــمول مــاده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می شود.

همچنین این حکم در دادگاه تجدید نظر در دست بررسی است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *