نامه زندانیان سیاسی بند هشت اوین به مناسبت سالگرد اعتراضات مردمی دی ماه

شماری از زندانیان سیاسی بند هشت اوین به مناسبت سالگرد اعتراضات مردمی دی ماه در نامه ای یادآور شدند که اتحاد و یکپارچی علیه ظلم و فساد «سرکوبگر را واردار به عقب نشینی کنند.»

متن این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می آید:

«اعتراضات دی ماه به همگان نشان داد که فرایند کودن سازی که چهل سال از آن رژیم برای سر پوش گذاشتن بر مفاسد ۷خود گذاشت؛ کارایی ندارد. برای عقب ماندن دیو استبداد یک گام بیشتر نمانده و آن اتحاد گروهای مختلف مردم با یکدیگر است. سال ۷۸ دانشجویان تنها بودن ؛سال ۸۸ طبقه متوسط جامعه از گروهای دیگر برخوردار نبود.دی ماه پارسال هم اغلب گروهای پایین تر از سطح متوسط به تنگ آمدن خود را از سیاست های نابخردانه عده ای اندک که بر مقرارت یک ملت حاکم شدند را فریاد زدند. اگر این ۳ گروه موضع متحد و یکپارچه علیه ظلم و فساد اعتراض کنند قادر خواهند بود قدرت سرکوبگر را واردار به عقب نشینی کنند.
دیگر آفتاب را به گل نمی توان اندود و روز نورانی را به شب ظلمانی برابر نتوان نمود و بوی مشک را از مشام مردم نمی توان زدود.

به مناسبت اعتراضان دی ماه

جمعی از زندانیان عقیدتی سیاسی اندرزگاه ۸ زندان اوین»

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *