احضار لیلا میرغفاری به دادگاه تجدیدنظر

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر لیلا میرغفاری را برای رسیدگی به یکی از پرونده‌هایش احضار کرده است.

‌به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، لیلا میرغفاری که به دلیل شرکت در تجمعات و حمایت زندانیان سیاسی در سال ۹۴ به ۹۱ روز حبس تغریزی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم است، جهت رسیدگی مجدد به پرونده می بایست ۲۳ خردادماه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر حاضر شود.

او نخستین بار در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق تجمع غیرقانونی» محاکمه و پس از دادگاه برایش حکم حبس و شلاق صادر شد.

پرونده وی به دنبال تجمع او مقابل اوین برای حمایت از زندانیان سیاسی مفتوح شده است.

لیلا میرغفاری به همراه شماری از خانواده های زندانیان سیاسی در ۲۰ آبان ۹۴ بازداشت و پس از یک هفته با قرار وثیقه آزاد شد.

او در مدت بازداشت در زندان قرچک نگهداری شد و در اعتصاب غذای خشک به سر برد.

لیلا (خدیجه) میرغفاری که سابقه دستگری و بازجویی متعددی دارد یکی از دختران خیابان انقلاب نیز هست و به دنبال اعتراض به حجاب اجباری پرونده ای در دادگاه ارشاد برای او مفتوح شده است.

او همچنین چندین بار از سوی مأموران وزارت اطلاعات نیز به دلیل حرکت های اعتراضی و حمایت از زندانیان سیاسی احضار شده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.