بیانیه سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد در اعتراض به حکم دو فعال کارگری

سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد در بیانیه‌ای احکام صادرشده برای دو فعال کارگری را محکوم کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احکام صادر شده برای دو فعال کارگری به نام‌های شاپور احسانی‌راد و جعفر عظیم‌زاده اعتراض کرد.

متن این بیانیه در پی می‌آید:

 طبق این احکام بدوی، این دو فعال کارگری به دلیل فعالیت صنفی هر یک به تحمل یازده سال زندان محکوم شده اند. اینگونه احکام نقض ابتدایی ترین حقوق کارگری و بطور مشخص کلیه مقاوله نامه های بنیادین سازمان جهانی کار می باشند که دولت جمهوری اسلامی ایران هر ساله در مجامع بین المللی ادعا دارد که آنها را مراعات می نماید. این در حالی است که هر کارگری در ایران می داند که هیچ یک از مقاوله نامه های بین المللی مربوط به ابتدایی ترین حقوق کارگری از جمله حق تشکل و آزادی انجمن توسط وزارت کار و مجموعه دستگاههای امنیتی کشور مراعات نمی گردند و فعالین کارگری به انحای مختلف در معرض تعقیب، اذیت و آزار، اخراج و زندان قرار دارند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکومیت احکام صادره علیه نامبردگان، خواهان آزادی بی قید وشرط همه کارگران و فعالین کارگری می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۸مهر ماه ۱۳۹۵

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.