زرتشت احمدی راغب
  • برگزاری دادگاه تعدادی از فعالین مدنی

    دادگاه تعدادی از فعالین مدنی که پیش‌تر در تجمع مقابل دفتر لاستیک دنا بازداشت‌شده بودند، روز ۱۸ اسفندماه ب ...

    دادگاه تعدادی از فعالین مدنی که پیش‌تر در تجمع مقابل دفتر لاستیک دنا بازداشت‌شده بودند، روز ۱۸ اسفندماه برگزار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، زرتشت احمدی راغب، داوود نعمتی، حامد گودرزی، علی ا ...

    Read more