سایت حقوق معلم و کارگر
  • آزادی علی‌اکبر باغانی و تبعید به زابل

    علی اکبر باغانی عضو کانون صنفی معلمان که از خرداد ماه امسال در حبس به سر می برد امروز با قرار وثیقه آزاد ...

    علی اکبر باغانی عضو کانون صنفی معلمان که از خرداد ماه امسال در حبس به سر می برد امروز با قرار وثیقه آزاد شد . به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از حقوق معلم و کارگر، این فعال صنفی به اتهام عضو ...

    Read more