اعتراض معلمان حق التدریس در یزد نسبت به عدم پرداخت حقوقشان

برخی معلمان یزدی اعلام داشته‌اند که اگر تا تاریخ ۲۷ فروردین حق‌التدریس آنها پرداخت نشود از شنبه ۲۸ فروردین در مدرسه حاضرشده ولی سر کلاس نخواهند رفت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تابناک یزد، سال گذشته آنها نیز با برپایی چندین تجمع  اجرای قانون هماهنگ پرداخت حقوق و رفع تبعیض بین کارکنان دولت، اصلاح احکام کارگزینی، پرداخت حق مسکن و لباس، اصلاح سیستم بیمه و پرداخت حق بازنشستگی معلمان را موردتوجه و تأکید قراردادند.
اجرای نظام گروه‌بندی برای فرهنگیان (تقسیم‌بندی معلمان به معلم یار، دانشیار و استادیار و ایجاد تفاوت در حقوق و مزایای آنان)، رعایت عدالت میان کارکنان دولت، برابری و رفع تبعیض دستمزد و بهبود شرایط معیشتی معلمان و سامان دادن به شرایط بد آموزشی برخی مدارس از مهم‌ترین خواسته‌های فرهنگیان گزارش‌شده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.