کمبود پرستار در مراکز درمانی؛ یک پرستار برای ۱۰ تا ۲۵ بیمار

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری ضمن اشاره به کمبود پرستار در مراکز درمانی گفت: برای ارائه خدمات با کیفیت مطلوب می بایست مشکلات پرستاری در بالین برطرف شود تا پرستاران با تمرکز بیشتر به ارائه خدمات با کیفیت به مددجویان بپردازند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، زینب فدایی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: کمبود پرستار یکی از مشکلات جدی پرستاران در مراکز درمانی محسوب می شود و با اجرای طرح تحول و سیل عظیم مراجعان به بیمارستان ها باعث بوجود آمدن و چشمگیرتر شدن کمبود پرستار شده است.

وی اظهار داشت: با ارزان‌تر شدن خدمات نیازهای القایی توسط بیماران و با نفع پزشکان در این نیازهای القایی سبب افزایش مراجعه بیماران و افزایش کار پرستاران شده است که به تبع آن باعث کاهش کیفیت خدمات شده است.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: استاندارد نسبت پرستار به بیمار متناسب نیست و رعایت نمی‌شود و کمبود پرستار در بیمارستان‌ها و مراکز درمکانی به شدت وجود دارد.

وی خاطر نشان شد: پرستاران با انبوه مراجعان و بیماران مواجه هستند، بطوریکه یک پرستار با ۱۲ یا ۲۰ و در برخی موارد تا ۲۵ بیمار در حال ارائه خدمات است در صورتی که استاندارد نسبت پرستار به بیمار در بخش عمومی ۱ به ۵ و در بخش ویژه ۱ به ۱ است.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری افزود: در حال حاضر در تمامی بیمارستان‌ها نسبت بیمار به پرستار در بخش ویژه ۳ به ۱ و در بخش عمومی از ۱۰ بیمار آغاز می‌شود تا ۲۵ بیمار به ۱ پرستار می‌رسد.

وی از دیگر مشکلات پرستاران در بالین را معوقات آنان دانست و گفت: این معوقات به نوعی باعث بروز مشکلات خانوادگی و معیشتی را شده است.

فدایی یادآور شد: بی عدالتی‌ها یکی دیگر از مشکلات پرستاران است که با اجرای تعرفه گذاری می‌توان به نوعی مشکلات پرستاران در بالین را کم کرد و از بین برد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *