نامه رضا ملک در خصوص «روز قدس»؛ شرحی از فشارهای وزارت اطلاعات بر زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا

رضا ملک، زندانی سیاسی در بند چهار زندان اوین، در نامه‌ای سرگشاده در ارتباط با «روز قدس»، ضمن تقدیر از زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا، نمونه‌هایی از اعمال فشار وزارت اطلاعات بر این زندانیان اعتصابی را شرح داده است.

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:

«روز قدس، دروغ بزرگ اسلام جعلی خامنه‌ای

با نام خدای اسیران اعتصابی

حل اعتصاب غذای فلسطینیان از برتری‌های تفکر یهودی اسراییلی بر خامنه‌ای و رژیمش می‌باشد. آری این در حالی است که در زندان‌های رژیم خامنه‌ای، جوانان اعتصابی با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فی‌الواقع رژیم خامنه‌ای در درجات بالای سبویت هرروز چوبه دار برپا می‌کند.

حکومت اسراییل در برخورد با اعتصاب غذای زندانیان و البته نه یهودیان اثبات یافت که در مقوله‌ی حقوق بشر با مرتبه هزار درجه بالاتر از رژیم مدعی اسلام ناب محمدی در جایگاه برتری قرار دارند.

 زندانیان سیاسی ایران که برای اولیه‌ترین حقوق انسانی خود و هم‌وطنانشان مدت‌هاست در زندان‌های تو در تو و در شرایط به غایت غیرانسانی دست به اعتصاب غذا زده و هر روز بر تعداد آنان افزوده می‌گردد حتی آرش صادقی از حق هرگونه درمان محرومند.

متأسفانه در هفتصد شهر رژیم خامنه‌ای برای ماندگاری بر قدرت ضالین خود، زندان‌های فراموش شده‌ای را در طی چهار دهه برپا نموده که فریادهای با محبوسینش با شکنجه و قل و زنجیر و سلول در گلو خفه می‌شود. زندان‌هایی که شهدای بسیاری در راه آزادی ایران تقدیم نموده است اما امروز جوانانن برومند و شجاع همچون آرش‌ها پرچم افتخار این ملت را با فریاد رسای اعتصاب غذاهای طولانی بر فرق ضحاک زمانه فرود بیاورند. آنان با مظلومیت خودفریبب بزرگ روز قدس را در دنیا فریاد خواهند زد.

 ملت شریف بدانند اخیراً دستگاه‌های فاسد اطلاعاتی با مراجعه به زندانیان و دادن وعده‌ووعیدهای نوین از آنان می‌خواهند تا در یک شوی ویدیویی بگویند اعتصاب غذای آنان دروغ است و این بی‌شرمی است؛ این‌جانب بدین‌وسیله ضمن درخواست هوشیاری بیشتر سیاسیون شریف اعتصابی به دستگاه فاسدد شکنجه‌گر اطلاعاتی همچون سربازان گمنام امام زمان و سپاهیان خون‌ریز کودتاچی هشدار می‌دهم که دست از این نیرنگ‌های ابلهانه برداشته و زندانیان جان‌برکف سیاسی را به حال خود بگذراند.

 یادآور می‌گردم آیا سیاسیون ندیدند که این کسانی که رهبرشان در زندان کوتاهش در حکومت گذشته که حتی بی‌آنکه یک سیلی بخورد استادش منتظری را فروخت و لو داد؟ آیا ندیدند که اینان با آرش چه کردند؟ آرش صادقی قهرمان در اوج طولانی‌ترین اعتصاب غذا و در حالی که با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کردد یک باره مواجه گردید. با ویدیویی که سپاهیان جلاد در سلول‌های دو الف مدت‌ها پیش از او اخذ کرده بودند خفت و خاری دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم راا نمایان شد.

 آنان در سلول و در زیر پست‌ترین فشارهای قرون‌وسطایی آرش کمانگیر را مجبور کرده بودند که به دروغ بگوید که اعتصاب غذای من دروغ بود و رذیلانه تر آنکه دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم به دستگاه‌های تبلیغاتی خود به نمایش گذاردند. همین یک اقدام نشان از تزلزل رژیمی داد  که ادعاهایش دل آسمان‌ها راا می‌خراشد؛ سلول‌های مرگ دو الف را من سال قبل تجربه کردم؛ آنان با دود بخاری از افرادی که در سلول‌ها هستند پذیرایی می‌کنند آن‌قدر که مرا شب‌هاا برای تزریق آمپول به بهداری انتقال می‌دادند در بازجویی سپاهیان رکیک‌ترین حرف‌ها را می‌زدند طوری که من مجبور می‌شدم پاسخ دهم که آنچه را کهه می‌گویید و با دست‌نشان می‌دهید آلت همسر رهبرتان هست خجسته و لیاقت خود شما را دارد نه من اما این بار این سربازان امام زمان هستند که سراغغ اعتصابیون غذای زندان‌ها آمده‌اند.

در دادسرای ملعون مقدسی حفاظتی‌های وزارت اطلاعات به من پیشنهاد مصاحبه دادند. خامنه‌ای تصور کرده است که با این نیرنگ‌ها خواهد توانست فرماندهی خود از رفتار انسان دوستانه اسرائیل در برخورد با زندانیان اعتصابی فلسطین را جبران نماید ولی زهی خیال باطل!

یاران و زندانیان پرافتخار سیاسی در حال اعتصاب غذا مایلم باافتخار از ایستادگی بزرگ شما در مقابل ظلم حاکم بر خود ببالم و عرض کنم این‌جانب به علت انواع بیماری و درد غیرقابل‌تحمل بر اثر اعمال شکنجه سیزده ساله‌ی حبسم و به علت افت شدید لحظه‌ای قند و فشارم متأسفانه قادر به پیوستم به عزمم پولادین شما نیستم ولی امیدوارم مقاومت شما بتواند روز قدس را بر فرق رژیم ستم آخوندی آوار نماید هرچند با این وضع اگر لازم باشد من نیز به سطوحح شما خواهم پیوست. باشد که با حمایت ملت تحت ستم ایران ذره‌ای از دین خود را نسبت به خیل عظیم خانواده‌های قربانیان چهار دهه حاکمیت ظلم و فقرر و تبعیض ادا نمایم. بد نیست عزیزان بدانند این‌جانب طی ۱۳ سال حبس و شکنجه سه بار در بازجویی‌های خونین حفاظتی ها اعتصاب غذا داشتم.

در بدو دستگیری در اعتراض به ضرب و شتم ۲۳ روز در سلول‌های ۲۰۹ اعتصاب غذا داشتم در حین آن به مدت ۱۲ شبانه روز از خوردن آب و داروهای قلب و میگرن و حتی خوابیدن امتناع کردم اما هیچ اثری در انعطاف حاکمان و شکنجه گران نداشت و به شکنجه‌های خود ادامه دادند. در دومین اعتصاب خود و درر سلول‌های سپاه طی ۵۳ روز وزنم از بالای ۹۰ کیلو به ۳۸ کیلو تنزل پیدا که متعاقباً به بیمارستان قمر بنی‌هاشم متعلق به سپاه به مدت ۳۸ مورد کثیف‌ترینن شکنجه این رونگردان واقع شدم.

نانجیبانه تر آنکه در یکی از روزها چندین نفر از حفاظت فرماندهی کل قوا و دادستانی به همراه همسرم که او را مجبور به همکاری کرده بودند به سراغم آمدند. آمدند برای شکستن مقاومتم که تا آن روز حدود دو سال سخن نگفته بودم و در قبال سبوعانه ترین شکنجه‌ها مقاومت کرده بودم اقدام به‌غایتت رذیلانه ای انجام دادند. یکی از آن پنج بی غیرتشان در حین سخن گفتن و تهدید من بدون مقدمه و در مقابل چشمانم دست بر سینه همسرم زد. همسریی که اصلاً قرار نبود آنجا باشد. او را فقط آورده بودند برای همین اقدام در حضور من.

اقدامی که رذل ترین رژیم‌ها به آن متوسل نمی‌شوند. این خوک صفتان تصور می‌کردند من نیز همچون برخی زندانیان شکستنی هستم و خواهند توانست مرا وادار به تسلیم کنند.

آقای خامنه‌ای به علت تسلیم کوتاه‌مدتش در رژیم قبلی این‌گونه عقده‌گشایی می‌کنند اما چون نتوانستند به اهدافشان برستند رفتند به دنبال فضای مجازی. آنها در سایت‌ها نوشتند همسر رضا ملک با بازجویش ازدواج کرده است حتی بعدها بازجوی وزارت اطلاعات در اتاق ریسس زندان نامه‌ای به منن نشان داد که نوشته بود همسر رضا ملک با بازجویش ازدواج کرده است

آری این است ماهیت خامنه‌ای و دستگاه‌های خونینش در برخورد با اسرای زندانی

بله عزیزان! مردم ما فهمیده که روز قدس فریبی پیش برای تبعیض و عوام‌فریبی آنان نیست. مردم ما فهمیده‌اند که روز قدس آدرس غلط دستگاه‌های خامنه‌ای برای سواری گرفتن از عوام ناس است. در پایان از تمامی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها درخواست دارم لینک این بیانیه را در سطح گسترده منتشر نمایند.

با آرزوی آزادی تمام هم‌وطنانم از زندان بزرگ هارون‌الرشید زمان»

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *