نگرانی گزارشگران حقوق بشر از ‘دامن زدن به نفرت از بهاییان ایران’

دو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به بازدید اخیر فائزه هاشمی رفسنجانی از یک رهبر بهایی و واکنش های تند به آن می نویسند که “موج جاری دامن زدن به نفرت علیه جامعه بهاییان ایران در سخنرانی مقام های مذهبی، قضایی و سیاسی” مایه نگرانی شدید است.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای که روز ۸ ژوئن صادر کرد به نقل از احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نوشت:‌ “حملات لفظی مقام های حکومتی علیه جامعه آسیب‌پذیری مثل بهاییان عمیقا مایه تشویش است… و می تواند دیگران را به اقدامات تبعیض آمیز و شاید خشونت آمیز علیه این گروه تشویق کند.”

در این بیانیه آمده است که تازه ترین حملات به جامعه بهاییان ایران پس از دیدار روز ۱۳ ماه مه فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی، یکی از مدیران جامعه بهاییان که برای اولین بار در هشت سال گذشته از زندان به مرخصی آمده بود بالا گرفت.

این کمیساریا نوشت خانم کمال آبادی یکی از رهبران سابق جامعه بهاییان است که از ۸ سال پیش “به خاطر اجرای صلح‌آمیز مناسک دینی خود” زندانی بوده اند.

در این بیانیه آمده است که گفته می شود از زمان آن دیدار ۱۶۹ مقام مذهبی، قضایی و سیاسی به طور شفاهی یا کتبی علیه جامعه بهاییان ایران سخن گفته اند.

این بیانیه می افزاید:‌ “گزارش می شود که از ۱۸ مه تا ۴ ژوئن، در خطبه های نماز جمعه توسط روحانیان منصوب دفتر رهبر ایران اعتقادات جامعه بهایی مورد حمله، محکومیت و انتقاد قرار گرفته و بهاییت یک حزب سیاسی ساختگی در پوشش مذهب توصیف شده است.”

این گزارش از جمله به حملات رسانه های ایران به جامعه بهاییان به اتهام “ارتباط با دشمن” اشاره می کند.

در این گزارش آمده است که هم اکنون ۷۲ بهایی “فقط به خاطر اعتقادات و اجرای مناسک خود در زندان هستند.”

هاینر بیفلت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد آزادی های دینی یا عقیدتی اشاره کرد که بهاییان به خاطر اینکه قانون اساسی ایران “آنها را رسما یک اقلیت مذهبی نمی شناسد” در حاشیه قرار گرفته و آسیب پذیر شده اند.

او می گوید:‌ “شعارهای بیش از پیش خصمانه علیه جامعه بهاییان از محروم کردن اعضای این جامعه از حقوق خود و برخورد با آنها به عنوان شهروند درجه دو فراتر می رود. این وضع جامعه بهایی را در برابر یک پرتگاه خطرناک قرار می دهد به طوری که ممکن است موجودیت آن تهدید شود.”

آقای شهید هم گفت:‌ “پس از سال ها تعصب بی‌پرده علیه جامعه بهایی، تازه ترین دور حملات و دامن زدن به نفرت، واقعا تکان دهنده و کاملا غیرقابل قبول است.”

Post source : بی بی سی

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *