ادامه اعتراض کارگران آلومینیوم المهدی به حذف مزایای شغلی

کارگران کارخانه آلومینیوم المهدی از شنبه یازدهم مهرماه تاکنون بابت حذف شدن برخی حقوق و مزایای مزدی خود در اعتراض صنفی به‌سر می‌برند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری ایلنا، دلیل اصلی نارضایتی کارگران آلومینیوم المهدی بندرعباس حذف برخی موارد مزدی همانند حق ایاب‌وذهاب و مزایای اضافه‌کاری‌های تشویقی کارگران در شش ماه گذشته است.

کارگران در تشریح جزئیات مطالبات خود گفتند: از ابتدای سال جاری کارفرما ضمن حذف حدود ۱۲۰ هزار تومان از حق ایاب‌وذهاب، نیز مبلغ ۳۰۰ هزار  تا یک میلیون تومانی را که به عنوان مزایای اضافه‌کاری تشویقی برای ترمیم حقوق ماهانه در نظر گرفته شده بود یک‌جا حذف کرده است.

درعین‌حال وضعیت بیمه تکمیلی حدود ۱۸۰۰ کارگر این کارخانه از ابتدای سال مشخص نیست و در همین مدت حدود ۶۰۰ کارگر خدماتی نیز فاقد قرارداد کار هستند.

کارگران این کارخانه صنعتی با بیان این‌که بی‌توجهی کارفرما به مطالبات حذف باعث شده است تا آن‌ها روز یکشنبه،۱۱ مهرماه دست به تجمع صنفی در محوطه کارخانه بزنند، افزودند: در روز تجمع، کارفرما وعده داد مزایای حذف‌شده کارگران را  تا روز سه شنبه، ۱۳ مهرماه به آنان بازگرداند اما چون اعتمادی به وعده‌های داده‌شده  ندارند ترجیح دادند که تا محقق شدن وعده‌های داده‌شده به اعتراض صنفی خود ادامه دهند.

طبق اظهارات کارگران کارخانه آلمینیوم المهدی از آن‌جاکه در حال حاضر وضعیت تولید در این واحد تولیدی مناسب است در نتیجه از کارفرمای خود توقع دارند تا هرچه سریعتر به وعده‌های خود درخصوص بازگرداندن مطالبات قطع‌شده اقدام کند.

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.