تداوم فضای امنیتی در زندان شیبان اهواز؛ زندانیان سیاسی از حق تماس محروم اند


شرایط امنیتی زندان شیبان اهواز طی دو هفته گذشته امنیتی بوده و مسئولان زندان فشار بر زندانیان سیاسی زندانیان سیاسی را افزایش داده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، به دنبال اعتراض زندانیان سیاسی به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و اعتصاب غذا، گارد زندان روز ۱۲ اسفند ماه به زندانیان سیاسی حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده؛ به دنبال این درگیری عبدالرزاق عبیداوی، امیر معاوی، شعیب سواری به دلیل مصدومیت شدید به بیمارستان و یونس طاعی، ایلام سواری، سید مالک داورشناس، مهدی حلفی خان ور را علیرغم نیاز به درمان به انفرادی منتقل کرده اند.

زندانیان سیاسی اعزام شده به بیمارستان نیز پس از بازگشت به انفرادی منتقل شدند.

هم اکنون تمامی زندانیان سیاسی زندان شیبان از حق تماس و درمان محروم اند.

طی چندماه اخیر در پی دستگیری های گسترده، شمار بسیاری از افرادی که به اتهام همکاری با داعش دستگیر شده اند به بند زندانیان سیاسی زندان شیبان اهواز منتقل شدند؛ به طوری که تعداد افراد این بند از ۱۰۰ نفر به ۴۵۰ نفر رسیده است.

مسئولان زندان نیز جهت اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی زندانیان تازه وارد شده را تحریک به درگیری با آنان می کنند که اعتراض زندانیان سیاسی را به همراه داشته است اما مسئولان بدون پاسخگویی شرایط را برای زندانیان سیاسی دشوار تر کرده اند.

زارع، ذوالفقاری، خلیلی، نادر صخراوی، افشین آزاده هویت مسئولان زندان شیبان است که پیش از این مسئول زندان کارون بوده اند.

بسیاری از زندانیان سیاسی زندان کارون از سوی این مسئولان شکنجه روحی و جسمی شده اند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *