مدیران مسئول سه نشریه مجرم شناخته شدند

مدیرمسئول سه نشریه گل، پایگاه خبری شهدای ایران و وطن امروز از سوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، در جلسه امروز دادگاه مطبوعات به پرونده روزنامه‌های گل و وطن امروز و سایت شهدای ایران رسیدگی شد.

در جلسه امروز دادگاه مطبوعات مدیرمسئول و خبرنگار روزنامه ورزشی گل با شکایت علیرضا حقیقی به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با اکثریت آرا مجرم شناخته شدند و هیات منصفه دادگاه مطبوعات با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

همچنین مدیرمسئول پایگاه خبری شهدای ایران به دلیل نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی پس از دفاع و تشکیل جلسه دادگاه متهم تقاضای استمهال کرد تا درجلسه آتی با ارائه اسناد و شواهد به طور مبسوط از خود دفاع کند، بنابراین دادگاه و هیات منصفه با این تقاضا موافقت کردند.

در این جلسه دادگاه مدیرمسئول وطن امروز به دلیل عدم ذکر نام مدیرمسئول با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *