دادگاه محاکمه ابراهیم مددی برگزار نشد

دادگاه محاکمه ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، امروز سوم اسفند برگزار نشد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ازسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه که قرار بودامروز سوم اسفندماه، توسط دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ بخاطر فعالیت های سندیکایی و کارگری مورد محاکمه قرار گیرد، بعلت بیماری و شرایط بد جسمانی و گواهی پزشک مبنی بر استراحت مطلق نتوانست در دادگاه حاضر شود و بنابر درخواست وکیل ایشان آقای صالح نکیبخت و موافقت قاضی قرار شد دادگاه در نوبتی دیگر انجام شود.

بنابر اظهارات آقای صالح نیکبخت با توجه به روزهای پایانی سال  به احتمال  زیاددادگاه بعدی آقای ابراهیم مددی به فروردین ماه سال آینده موکول خواهد شد.

قابل ذکر است ابراهیم مددی و داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در نیمه های شب ۹اردیبهشت ماه سال جاری در منازل مسکونی شان توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر  و با قرار کفالت صد میلیونی بعد از ۲۲روز بازداشت از انفرادی های بند ۲۰۹زندان اوین آزاد شدند.داود رضوی در همین شعبه ۲۶ در ۲۳ دی ماه سال جاری بخاطر فعالیت های سندیکایی مورد محاکمه قرار گرفت و به ۵سال حبس تعزیری محکوم گردید.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *