رسیدگی سه پرونده مطبوعاتی در جلسه امروز دادگاه مطبوعات

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات، از مجرم شناخته شدن روزنامه‌های ستاره صبح و ۹۰ همچنین سایت شهدای ایران خبر داد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، علی اکبر کساییان با اشاره به رسیدگی سه پرونده مطبوعاتی در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، گفت: «پرونده رسیدگی به تخلفات سایت تحلیلی خبری شهدای ایران و روزنامه‌های ستاره صبح و ۹۰ در شعبه ۶دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد».

وی در خصوص وضعیت رسیدگی به شکایت علیه روزنامه ورزشی ۹۰گفت: «اتهام این روزنامه نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر بود که هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا متهم را مجرم دانست همچنین اعضای هیات منصفه با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست».

کساییان افزود: «پرونده دیگر مربوط به شکایت علیه روزنامه ستاره صبح به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان بود که هیات منصفه مطبوعات با اکثریت قریب به اتفاقا آرا، متهم را مجرم شناخت همچنین اعضا با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانستند».

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در خصوص پرونده رسیدگی به شکایت از سایت خبری تحلیلی شهدای ایران گفت: «اتهام این سایت نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که با اکثریت آرا متهم مجرم شناخته شد، همچنین اعضای هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف دانستند».

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *