گزارش تصویری از تجمع مردم تهران در اعتراض به آلودگی مکرر هوا

عده ای از شهروندان تهرانی که بصورت داوطلبانه توسط کانون های محیط زیست محلات شهرداری تهران سازماندهی شده اند در بیست و نهم دی ماه «روز هوای پاک» برای اعتراض به آلودگی مکرر هوای پایتخت، امروز در سطح شهر تجمع کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، تصاویر این تجمع که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده در پی می آید:

 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۵۱۵۹۹۵۶۹۵_۹۳۱۱۹_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۵۱۴۲۷۷۱۰۸_۳۶۷۹۶_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۵۱۲۵۵۸۲۱۸_۵۷۰۴۶_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۵۱۰۵۲۷۲۱۷_۵۵۷۹۶_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۵۰۸۶۵۱۹۶۲_۷۳۴۰۵_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۵۰۴۲۷۷۰۸۷_۹۳۷۵۳_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۵۰۲۲۴۵۸۸۷_۵۵۲۳۱_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۵۰۰۳۷۰۸۹۳_۲۰۲۶۶_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۴۹۸۴۹۵۷۱۵_۵۸۲۵۰_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۴۹۴۷۴۵۷۷۳_۸۴۱۸۰_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۴۸۸۸۰۸۱۴۸_۹۸۱۵۲_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۴۸۵۹۹۵۷۸۳_۳۷۶۸۴_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۴۸۳۳۳۹۴۱۹_۳۸۶۹۷_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۴۸۰۶۸۳۱۸۸_۱۱۴۳۴_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۴۷۷۵۵۸۳۵۹_۶۹۱۸۵_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۴۷۵۰۵۸۲۸۳_۶۶۸۴۵_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale
 • ۱۳۹۵۱۰۲۹۰۰۰۷۶۱۶۳۶۲۰۳۴۰۴۴۶۰۳۷۱۱۹۰_۱۵۵۹۹_photol.jpg__930x510_q85_box-0,54,600,364_crop_subsampling-2_upscale

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *